Trồng cây tại khu đô thị việt hưng

cây bóng đức thiện thi công sân vườn cùng hàng cây trong nhà và các loại cây bóng mát như long lão ,giáng hường, tại khu đô thị việt hưng long biên.